Presne v tomto duchu vznikla iniciatíva, ktorá sa zaoberá stavom chodníkov v našom okolí. Aktuálne na Fončorde. Dotvára tak potrebu výstavby a rekonštrukcie komunikácií a to nie len tých pre autá a bicykle. Tu ide o chodníky, ktoré slúžia nám všetkým bez rozdielu či ste na prechádzke sám, alebo s kočíkom.

Verím, že aj táto iniciatíva pomôže mestu s rýchlou identifikáciou problému a jeho následným riešením.

Viac informácií nájdete na webovej stránke www.chodniky.sk a Facebook profile www.facebook.com/chodniky .

Aj chodník je dôležitý.