Je potrebné, aby žiadateľ o financie z VMČ vyplnil jednoduchý formulár. Stiahnite si jeho predlohu pre MS Office Excel alebo pre LibreOffice a OpenOffice Calc. Dokument so Stratégiou rozvoja mestskej časti Fončorda na 3 roky (2019-2022) nájdete v zápisnici výboru mestskej časti č. 5 (Fončorda) z jej zasadnutia 15.8.2019. Nižšie nájdete odkazy na formulár a plánované akcie, ktoré budú financované v roku 2020. Upozornenie (7.10.2020): Svoje žiadosti o podporu pre akcie v roku 2021 vyplňte prosím už v tomto ELEKTRONICKOM formulári. Dokumenty nižšie už nepoužívajte. Ďakujeme za pochopenie.

Akcie financované v roku 2020 výborom mestskej časti