Funkcia v ORMeno a Priezvisko
PredsedkyňaMgr. Zuzana Plešková
ČlenVladimír Dropčo
ČlenkaIng. Danica Halamová
ČlenkaDanka Horváthová
ČlenkaIng. Dorota Lišková
ČlenMgr. Marián Michal Mackovič
ČlenIng. Ján Hruška
ČlenkaBc. Zuzana Šerfözö
ČlenkaMgr. Janka Futáková
ČlenkaIvica Plachá
ČlenkaIng. Renáta Žiačiková
ČlenkaJUDr. Mgr. Mariana Petrová
ČlenBc. Martin Hanes