Všetky zasadnutia občianskej rady sú verejné. Obyvatelia a podnikatelia z Fončordy a tiež iní záujemci o dianie v tejto mestskej časti Banskej Bystrice sú na nich vítaní.

Najbližšie stretnutie občianskej rady sa bude konať v KOMUNITNOM CENTRE FONČORDA, Havranské 9, Banská Bystrica v stredu 4. septembra 2019 o 16.30 16.00.