Všetky zasadnutia občianskej rady sú verejné. Obyvatelia a podnikatelia z Fončordy a tiež iní záujemci o dianie v tejto mestskej časti Banskej Bystrice sú na nich vítaní.

Najbližšie riadne stretnutie občianskej rady sa bude konať v Komunitnom centre Fončorda, Havranské 9, Banská Bystrica v stredu 6. novembra 2019 o 16.00.