Občianska rada so smútkom prijala správu o úmrtí dlhoročného poslanca mesta za mestskú časť Fončorda, Ľubomíra Motyčku. Vyjadrujeme jeho rodine a blízkym úprimnú sústrasť.

Ing. Ján Hruška, predseda OR Fončorda 

Kondolencia