V roku 2021 sú naplánované opravy chodníkov na uliciach

  • Švermova (popred DSS Sénium) – Wolkerova 24-30A
  • Wolkerova 2-22
  • Kyjevské námestie – schodiská
  • Tulská 74 a od Moskovská 42 až k zastávke MHD „Nad Moskovskou“

Plán opravy chodníkov