Občianska rada Fončorda, Banská Bystrica – Zápisnice zo zasadnutí
V decembri a počas letných prázdnin OR nezasadá.